Dialog - Gabinet logopedyczny


Drogie Mamy, Szanowni Pacjenci!
W związku z przenoszeniem gabinetu do nowej siedziby ponowne wznowienie działalności planujemy na początek października. W celu umówienia wizyty w naszym gabinecie prosimy o kontakt pod koniec września.
Do zobaczenia!


Terapia dzieci

1. Diagnoza logopedyczna
Diagnoza logopedyczna to szereg czynności badawczych, którego celem jest potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia problemu logopedycznego. W celu stwierdzenia na czym polega problem pacjenta przeprowadza się badanie w skład którego wchodzą:

 • wywiad – służy zgromadzeniu informacji w celu ustalenia domniemanych przyczyn zaburzenia,
 • obserwacja- dotyczy głównie zachowań werbalnych,
 • orientacyjne badanie mowy – czy badany operuje zdaniami, czy konstrukcje zdaniowe są poprawne, czy poszczególne głoski są realizowane prawidłowo, czy pacjent rozumie mowę, czy zachowana jest płynność mowy, czy pacjent prawidłowo oddycha, czy nie występują zaburzenia głosu,
 • badania uzupełniające (mogą obejmować- sprawność aparatu artykulacyjnego, funkcje połykowe, funkcje oddechowe, kinestezję mowy, słuch fonematyczny i inne).

W praktyce logopedycznej są używane narzędzia diagnostyczne takie jak: skale, testy, kwestionariusze, ankiety, programy komputerowe, karty badania.

2. Terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna to szereg czynności (w zależności od rodzaju problemu) mających na celu:

 • usunięcie zaburzeń mowy,
 • nauczanie mowy w przypadku jej braku,
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
 • poprawienie sprawności językowej,

Na podstawie diagnozy konstruowany jest indywidualny program terapii dla każdego pacjenta.

Prowadzone w gabinecie zajęcia logopedyczne dla dzieci i młodzieży obejmują:

 • terapię specyficznych trudności w nauce szkolnej – dysleksję, dysgrafię, dysortografię- stymulacja percepcji słuchowej i wzrokowej
 • terapię seplenienia, rotacyzmu, mowy bezdźwięcznej, jąkania, opuszczania, zastępowania lub deformacji poszczególnych głosek, opóźnionego rozwoju mowy, afazji dziecięcej, alalii i innych,
 • nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną (metoda prof. Jagody Cieszyńskiej),
 • przygotowanie do nauki pisania – ćwiczenia grafomotoryczne wg Hany Tymichovej,
 • profilaktykę w zakresie wad wymowy,
 • Konsultacje i jednorazowe porady.

Copyright 2011 by dia-log.pl. Realizacja TOMBIT