Dialog - Gabinet logopedyczny


Drogie Mamy, Szanowni Pacjenci!
W związku z przenoszeniem gabinetu do nowej siedziby ponowne wznowienie działalności planujemy na początek października. W celu umówienia wizyty w naszym gabinecie prosimy o kontakt pod koniec września.
Do zobaczenia!


Oferta dla placówek oświatowo-wychowawczych

1. Rytmika dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
Ogólne założenia zajęć rytmicznych:

 • Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej.
 • Czas zajęć dla grupy 5-6-latków – 25 min, dla grupy 3-4 -latków 15-20min.
 • W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela – dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych.
 • W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki

Podczas zajęć wprowadzane będą ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Ćwiczenia tej grupy szczególnie mocno wiążą zadania ogólnowychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc bowiem samodzielność wypowiedzi, twórczą postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się zahamowań.

2. Gry i zabawy logopedyczne dla grup przedszkolnych
Pełny cykl spotkań grupowych obejmuje 10 spotkań. Zajęcia trwają 45 minut raz w tygodniu. Grupy tworzone są w przedziałach wiekowych:

 • Trzylatki i Czterolatki
 • Pięciolatki i Sześciolatki

Zajęcia obejmują zabawy usprawniające takie funkcje jak:

 • Oddychanie
  zadaniem ćwiczeń oddechowych jest pogłębienie oddechu, wydłużenie fazy wydechowej, usprawnienie pracy przepony.
 • Fonacja
  ćwiczenia fonacyjne (głosowe) mają na celu poznawanie właściwości głosu człowieka i własnych możliwości głosowych.
 • Artykulacja
  ćwiczenia usprawniające artykulatory to ćwiczenia warg, języka, podniebienia miękkiego, a także wypracowanie czucia ułożenia poszczególnych artykulatorów i ich ruchu.

Ponadto każde zajęcia zawierają ćwiczenia słuchowe, których celem jest nauka identyfikacji i różnicowania dźwięków mowy ludzkiej.


Dysponuję własnymi materiałami i pomocami logopedycznymi dla grup (sprzęt multimedialny i muzyczny, programy multimedialne, zabawki, akcesoria logopedyczne, torba z instrumentami).


3. Szkolenia dla rad pedagogicznych z zakresu higieny i emisji głosu

Copyright 2011 by dia-log.pl. Realizacja TOMBIT